Archive for 2016/12


Jankina podpora od Slovenského zväzu cyklistiky počas jej cyklistickej kariéry.

Chceli by sme sa vyjadriť ku fámam ohľadom finančnej podpory SZC našej pretekárky Janky Keseg Števkovej.
 
Vzhľadom na Jankine dosiahnuté výsledky je jej podpora v porovnaní s inými reprezentantmi neadekvátna, čo konštatoval aj predseda revíznej a kontrolnej komisie na Valnej konferencii SZC vo februári v roku 2016.
 
Janka reprezentuje Slovensko na vrcholných podujatiach takmer 20 rokov. […]

-->